Narenciye besleme programı

Topraktan yapılacak gübreleme ağaçların yaşına, gelişmesine, türlerine göre değişiklik gösterir. Her tür için ayrı bir program yapmamız mümkün oladığından aşağıdaki sınıflandırmaya göre yapraktan yapılması gereken uygulama önerileri vermekle yetindik.

C-35, karuzo, troyer gibi üçyapraklı anaçlar üzerine aşılı ağaçların daha fazla demir ihtiyacı vardır. İlk baharda topraktan, mümkün değilse yapraktan mutlaka demir verilmesi gerekir. Elbette demir fazlası olan tesise demir, bor fazlası olan tesise bor uygulamak mantıklı değildir.

Her yıl haziran ayında yapılacak yaprak analizi ile o yıl eksiklikleri gidermeye çalışmak gerekir. Ayrıca meyve tutumunun çok olduğu bir yılda çiçek sonrasında daha fazla çinko, meyve 0,5 cm çapına geldikten sonra daha fazla potasyum ve kalsiyum kullanılması gerekecektir.Önerilen uygulamalar ekim - dikim alanının bulunduğu toprağın yapısına, yaprak analizlerinin yorumlarına, yıllık yağış miktarına, kış aylarında don olup olmamasına, yıla bağlı yüksek verime ve çoğu türde kullanılan anaçlara bağlı olarak değiştirilir veya ek uygulamalar yapılır.

Genel olarak, verim yüksek olduğunda sadece iz elementler değil, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum ve çiçek öncesinde Fosfor eksiklikleri de görülür. Yapraktan yapılacak beslemede zamanlama çok önemlidir.

Çiçek öncesi ve çiçek sonrası dönemlerde fosfor ihtiyacı yüksektir. Bu dönemlerde hızlı alınan fosfit içerikli phiteamin, phiteamin+Zn kullanılmalıdır.

Bor eksikliği hemen her bitkide, tüm Akdeniz - Ege sahilleri boyunca görülmektedir. Boraks düşük dozlarda dahi bitki için zararlıdır. Bor eksikliğini gidermek için boraks kullanımı yanlıştır. Borikasit de yüksek dozlarda bitki tarafından alınamayacak kimyasal şekle dönüşür. Bor eksikliğini gidermek için kullanılan kimyasal boretanolamin dir.

Yapraktan yapılacak uygulamalar için akşam ve gece saatleri seçilmeli, 30 0C ın üzerinde kesinlikle hiçbir uygulama yapmamalıdır. Bitkilerin tam çiçeklenme (tam anlamı ile çiçeğin açtığı zaman, tomur değil) zamanında yapraktan uygulama yapmamalıdır.

Kullanılacak yaprak gübrelerini ilaçlama tankının 2/3 ü su ile dolduğunda tek tek tanka koymalıdır. Hiçbir zaman çeşitli gübreleri bir kovada karıştırıp tanka dökmeyiniz.

Adil kimya ürünleri sodyum içermemektedir. Sodyum içeren bir başka yaprak gübresi ile karıştırarak uygulamayınız.

Şelatlı olmayan metalik iz elementli yaprak gübreleri ile ve sodyum içerikli yaprak gübreleri ile yapraklara ve meyvelere zarar verme olasılığı potasyum-EDTA lı yaprak gübrelerine göre yüksektir.

Yaprak gübresi kullanımında tavsiye edilen dozlara mutlaka uymalı, uygulama yapılan alana aynı gün ikinci bir uygulama yapmamalıdır.

Uygulamalarda bitki yapraklarını kaplamaya yetecek kadar su kullanmalıdır. Az su kullanımı yeterli gübrenin verilmemesine, fazla su kullanımı da gübrenin yapraktan yere akmasına sebep olur.

Bulunduğunuz tesise özgü eksiklikleri zamanında teşhis edip zamanında müdahele etmek başarı için şarttır.