besleme - genel

Tarımsal üretimde genellikle kalite ve kantite birlikte oluşur. Verimin az olduğu bir tesiste kalite de düşüktür. Narenciye tesislerinde verim az ise istenmeyen, pazar değeri düşük meyve ile karşı karşıya kalırız. Birim meyveye orantılı masraflar da verimin yüksek olduğu bir tesise göre çok fazladır. Verimi ve kaliteyi artırmakta önemli etken ağacın doğru şekilde beslenmesidir. Narenciyede doğru beslenmeden söz ederken altyapısı ve fidanları ile yüksek verim elde etmek için yapılmış bir tesisin doğru beslenmesinden söz etmemiz gerekir. Üretici ne kadar iyi bakım ve beslenme yaparsa yapsın selekte olmayan fidanı geliştirmek ve yeknesak bahçe elde etmek imkansızdır.

Her bitki çeşidinin çeşitli hastalıklara duyarlılığı farklı olduğu gibi doğal olarak beslenmede de her bitki çeşidi makro ve iz elementlerin her birine farklı miktarlarda gereksinim duyar. Bitki besin maddelerinden biri gerektiğinden az olduğunda bu besin maddesi verimi sınırlayan etken olur.

Bitkinin beslenmesinde fazla miktarda ihtiyacı olan elementler makro elementler, az miktarda ihtiyacı olan elementler de iz elementler olarak adlandırılır.