Makro besin maddeleri

Bitkinin, diğer bitki besin maddelerine göre daha fazla ihtiyaç duyduğu ve beslenme sırasında daha fazla tükettiği bitki besin maddeleri Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürt tür. Bunlar makro besin maddeleri olarak adlandırılırlar.