fosfor

cicekoncesa

Fosfor bitki içerisinde hareketli olduğundan fosfor eksikliğinde yaşlı yapraklardan genç sürgün ve yapraklara fosfor transferi olur. Eksiklik de önce yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Önce yaşlı yapraklarda bronzlaşma görülür, ilkbaharda çiçeklenmeden önce ve sonra aşırı ölçüde yaprak dökülür. Bitkide büyüme yavaşlar, çiçek kaybı normalden çok fazladır. Hasattan önce meyve dökülmesi fazladır. Genç yapraklar genel olarak küçüktür. Meyve kalitesi de olumsuz etkilenir: kaba, kalın kabuk, soluk renk, süngerimsi dokuya sahip ve suyu aşırı asitli meyve.

Fosforun herhangi bir formunun narenciyede zehirleyici etkisine rastlanmamıştır. Fazlalığı çinko, bakır ve potasyumun alımını olumsuz yönde etkiler. Fosfor ve magnezyum bir diğerinin alınmasını olumlu etkiler. Fosfor - Kalsiyum ; Fosfor - Demir bir diğerinin alımını olumsuz etkiler.

ciceksonua

Son yıllarda fosfor kaynağı olarak fosfat yerine fosfit kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Narenciyede fosfora en fazla ihtiyac çiçekten hemen öncedir. Fosforun toprakta yavaş hareketi, kalkerli topraklarda hızlı fiksasyonu, narenciyenin kök yoğunluğunun tek yıllık bitkilere göre düşük oluşu bitkinin çiçek öncesi yeteri kadar ve hızlı şekilde fosforu topraktan almasına engeldir. Çiçek öncesi yapraktan fosforlu gübre kullanılması gerekir. Fosfat içerikli yaprak gübresi kullanmakla başarı elde edilmez, çünkü fosfatın % 50 si en iyi şartlarda ancak 20 günde alınır. O zamana kadar da çiçek dönemi sona ermiş olur. Son yıllarda bu sorun yapraktan potasyumdihidrojenfosfit ( KH2PO3 ) uygulayarak giderilmektedir.

 

Fosfit yapraktan çok hızlı alınmakta ve çiçek dönemindeki fosfor eksikliği giderilmektedir. Yılda üç kez dekara 500 ml phiteaminuygulanır. İlk uygulama çiçek açmadan önce, ikinci uygulama mayıs ayında, üçüncü uygulama hasattan 3-4 hafta önce yapılır. Üçüncü uygulama limonlara yapılmaz. Çiçek öncesinde phiteamin+Zn ve bakramin karışımı daha iyi sonuç verir.

 

Potasyumdihidrojenfosfit ayrıca mantar ilacı olarak kullanılan alüminyum tris-O-etil fosfonat ın yaptığı işleri de yapar, sakızlanma tedavisinde kullanılır.