Kalsiyum
Kalsiyum iyonunun hücreden hücreye yer değişimi oldukça yavaştır. Yüksek konsentrasyonlarda bile toksik etki görülmez. Sağlıklı görülen ağaçlarda % 1,5 - 7 arasında kalsiyuma rastlanmıştır. Bitki içerisinde toksik maddelerin nötürleştirilmesinde, katyon - anyon dengesini sağlamada rol alır. Yapraklar yaşlandıkça kalsiyum miktarı artar ve büyük bir kısmı bitkinin büyümede

kalsiyum kullanım zamanı

faydalanmadığı kalsiyumoksalat şeklinde depolanır. Yaprak analizlerinde oksalat analizi yapılmadığı için yapraktaki toplam kalsiyumun ne kadarının bitki tarafından kullanılan kalsiyum olduğunu tahmin etme imkanı olmaz.

 

Yüksek pH değerli, kalkerli topraklarda narenciyede kalsiyum eksikliğinden söz etmek yanlış olur. Ancak klementin gibi bazı meyvelerde olgunlaşmanın ileri dönemlerinde meyve ile kabuğu arasında boşalmaları, meyvenin erkenden dökülmesini önlemek için yapraktan kalsiyum uygulaması gerekir.

Kalsiyum bitkinin magnezyum, çinko, bor, fosfor, demir, potasyum ve mangan alımını olumsuz yönde etkiler. Fosfor da kalsiyumun alınmasını olumsuz etkiler.

 Yüksek miktarda kalsiyum içeren topraklarda kalsiyum gübrelemesi elbette anlamsız. Ancak kullandığımız triplesuperfosfatın da % 10 civarında kalsiyum içerdiğini bilmemizde fayda var.

Fosforda olduğu gibi klementin gibi bazı hasattan önce kabuk meyve arası açılarak dökülen narenciye türlerinde bir yıl içindeki verim periyodunun çeşitli dönemlerinde topraktan alınarak meyveye iletilen kalsiyum yeterli olmaz. Bu dönemlerde yapraktan kalsiyumnitrat uygulamaları gerekli olur. Çiçek tamamlanmasından 30 gün sonra ilk uygulama, 60 gün sonra da ikinci uygulama yapılır. Gerekli olursa 90 gün sonra 3.uygulama yapılır. Her üç uygulamada da dekara 2000 g kalsiyumnitrat dekara 100 lt su ile uygulanır