Potasyum
Potasyum bitki özsuyunda anyonların tamponlanarak özsu pH sının 

potasyum eksikliği

dengelenmesini sağlar. Enzimlerin faaliyetini düzenler. Fotosentezde ve protein sentezinde yer alır. Yaprak dokusunu yapraktaki gözeneklerin ( stoma ) kuraklıkta ve yüksek nısbi nemde hareketlerini düzenleyecek duruma getirir.

Potasyumun fazlalığı veya eksikliği meyve kalitesini diğer tüm bitki besin maddelerinden daha fazla etkiler.

Potasyum eksikliği belirtileri ancak yaprakta potasyum seviyesi % 0,3 -% 0,4 den daha aşağı düştüğünde gözle görülebilir. Başlangıçta yapraklarda kıvrılmalar görülür. Eksiklik arttıkça diğer makro bitki besin maddelerinde olduğu gibi önce yaşlı yapraklarda noktalar halinde kahverengi lekeler görülmeye başlar. Yaprak damarlarında renk açılmaları görülür. 

Yaprak analizi neticelerine göre gübreleme yaparak yaprakta N/K = 2/1 oranını korumaya çalışmak gerekir.

Potasyum topraktan magnezyum ve bor alımını olumsuz yönde; demir ve mangan alımını olumlu yönde etkiler.

Toprak kil bakımından zenginse, katyon değişim kapasitesi çok yüksekse toprak tarafından tutulacak potasyum miktarı da fazla olacaktır. Orta yaşlı bir narenciye tesisinde kabul edilir miktarların çok üzerinde nematod (= bir kök zararlısı ) varsa bitkinin topraktaki potasyumdan faydalanması oldukça düşük düzeye inecektir.

Toprakta kalsiyum miktarı yüksekse topraktan verilecek potasyum miktarı da normalin üzerinde olmalıdır.

Topraktaki potasyum sevyesini bir yılda düzeltemeyeceğimiz için yeni tesislerin dikiminden önce ağaç başı 1 - 2 kg potasyumsülfat hesaplanarak tüm dikim alanına homojen olarak serpilip toprağa karıştırılmalıdır.

Narenciye tesislerinde potasyum içerikli gübre kullanımımız şu şekildedir:

Dikim yapılacak alana 100 kg potasyumsülfat verilir toprağa karıştırılır.

İki ve üç yaşlı tesislerde dekara 20 -30 kg potasyumsülfat şubat ayı içerisinde tüm tesise homojen olarak serpilir

Dört ve daha yaşlı tesislerde dekara 50 - 60 kg potasyumsülfat şubat ayı içerisinde tüm tesise homojen olarak serpilir.

Yapılan yaprak analizlerine göre kullanılan potasyumsülfat miktarı ertesi yıl artırılır veya azaltılır.

Topraktan kullanılan potasyum yetersiz kalmışsa yapraktan potasyumnitrat kullanılması gerekir. Yetişkin bir bahçede dekara 250 lt su kullanılması gerekmektedir. Kullanılabilecek en yüksek doz 1 ton suya 40 kg dır. Ancak bu miktar kullanıldığında yaprak üzerinde çok fazla potasyumnitrat kristalize olmaktadır. Bu sebeple 1 ton suya 20 kg potasyumnitrat koyarak yılda iki kez yapraktan uygulama yapmalıdır. İyonik olmayan bir yayıcı yapıştırıcı kullanmak yaprak üzerinde homojen yayılmayı sağlayacağı gibi potasyumnitratın yaprak yüzeyinde kristallenmesini de azaltacaktır. Bu amaçla glutechin kullanılabilir.