Bakır

bakir eksikliği 1

bakir eksikliği 2

Bakır bitkideki birçok enzimin yapısında bulunur. Bazı kimyasal reaksiyonların katalizörüdür.

Narenciye türlerine göre bakır gereksinimi açısından çok büyük farklar gözlemlenmektedir.

Yaşlı yapraklardan genç yapraklara bakır transferi yapılmaz. Bakır eksikliği olduğunda yapraklarda herhangi bir kloroz görülmez. Yaşlı yapraklardan genç sürgün ve yapraklara transfer olmadığından eksiklik belirtileri genç sürgünlerde görülür. Genç sürgünlerde, yaprak saplarının sürgünle birleştiği yerlerdeki sakız paketçikleri bakır eksikliği belirtileridir. Etkilenen genç yapraklar küçük kalır, filiz kurumaları görülmeye başlar. Polen ve meyve taslağı bakır eksikliğine çok hassas olduğundan meyve tutumu azalır veya hiç olmaz.

bakir ve bor eksikliği

Bakır, mangan ve demir alımını olumsuz yönde etkiler. Bakırın yapraktan kullanımı yapraktaki azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum miktarlarını artırmaktadır. Bu artışlar büyük bir ihtimalle bakırın bitki metabolizmasında katalizör görevinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak da daha fazla elementin alınması sağlanır. Yapraktan kullanılan bakırın fungusit etkisinin bitki gelişmesindeki etkisi de azımsanmamalıdır. pH değeri yüksek, kalkerli topraklarda topraktaki bakırdan narenciyenin faydalanabilmesi oldukça az olacağından topraktan bakırsülfat gibi inorganik bakır tuzları verilerek yapılacak gübrelemeler bakır eksikliğini gidermez.

Bakır eksikliği saptandığında bakramin kullanınız.