Çinko

cinko eksikliği

2+ değerli iyon halinde alınan çinko çoğunlukla kslem içerisinde serbest iyon veya organik asitlere bağlı olarak taşınır. Yaşlı yapraklardan genç yapraklara çinkotransferi yapılmaz. Çinko klorofil sentezinde, enzimlerin bitki bünyesinde dengelenmesinde rol alır. Enzimlerin molekül yapısında bulunur.

Narenciye yetiştiriciliği yapılan her yerde çinko eksikliğine rastlanır.Çinko eksikliği az ise sadece birkaç filiz etkilenir ve ağacın beslenme bozukluğu ileri boyutlarda değildir. Eksiklikten fazlaca yaprak etkilenmiş durumda ise yapraklar ince, kısa ve tamamen sararmaya başlar. Daha sonra etkilenen yapraklar dökülür ve filiz kurumaları olur. Meyve küçük kalır.

Çinko eksikliği genel olarak mangan ve demir eksiklikleri ile birlikte görülür. Kloroz genç yapraklarda başlar.

Fosfor ve kalsiyum çinko alımını olumsuz yönde etkiler. Çinko demir alımını olumsuz yönde etkiler. Organik maddece fakir, pH değeri yüksek kalkerli topraklarda topraktaki çinkodan narenciyenin faydalanabilmesi oldukça az olacağından topraktan çinkosülfat gibi inorganik çinko tuzları verilerek yapılacak gübrelemeler çinko eksikliğini gidermez.

Yapraklarda çinko eksikliği görüldüğünde yapraktan çinkolu yaprak gübresi tatbik etmek gerekir.