Mangan

mangan eksikliği

Mangan topraktan 2+ değerli katyon olarak veya metalorganik kompleksler halinde alınır. Bazik topraklarda topraktan alınamayacak formdadır. En olumlu toprak pH değeri 5,5 - 6,5 arasıdır. Toprak pH değeri 6,5 in üzerine çıktıkça alınabilirlik de azalır. Narenciyedeki mangan eksikliği asidik topraklarda da bazik topraklarda da görülür. Asidik topraklarda manganın yıkanması çok fazladır. Bazik topraklarda da mangan bileşikleri suda çözünmez formdadır.

Mangan eksikliği belirtileri genç yapraklarda başlar. Yaprakların eksiklik belirtileri göstererek yaşlanmasını beklemeden yapraktan gübreleme yapmak gerekir.

Potasyum manganın alınmasını olumlu yönde etkiler. Kalsiyum ve bakır manganın alınmasını olumsuz etkiler. Mangan demirin alınmasını olumsuz etkiler.Topraktan yapılacak mangansülfat uygulamaları bazik ortamda manganın bitki tarafından alınmasını engelleyeceğinden başarılı olmaz.

Topraktan mangan içerikli gübrelerin kullanımı ile besleme yapılamayacağı için besleme mangan içerikli gübrelerle yapraktan yapılmalıdır. Yapraktan mangansülfat uygulaması yapmak mümkün, ancak mangansülfatın şelatlı bir yaprak gübresi ile karıştırılmaması gerekir. Genel olarak mangan eksikliği belirtileri çinko eksikliği belirtileri ile birlikte ortaya çıktığından uygulamalar çinko-EDTA ve mangan-EDTA karışımı gübrelerle yapılır.

Bakırın topraktan alınması için en uygun toprak pH değeri 5 - 7 arasıdır. 7 ile 8,5 arasında pH değeri arttıkça bakır alımı zorlaşır. 8,5 ve daha yüksek pH değerleri en olumsuz şartlardır.