Akdeniz meyve sineği
 

Kışı toprakta pupa, turunç meyveleri içerisinde larva olarak geçirir. İlkbahar sonu veya yaz başlangıcında çıkan erginler hava sıcaklığı 16 oC nin üzerinde ise meyve kabuğunun 1 mm derinliğine 1-9 adet yumurta bırakır. Çıkan larvalar meyvenin etli kısmı ile beslenerek üç dönem geçirdikten sonra olgunlaşır. Larva dönemi 9-18 gündür. Yumurta konulan meyveler erken olgunlaşmış gibi görünür ve dökülür. Akdeniz bölgesinde yılda 7-8 döl verir.

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın tavsiyesine göre sinekler görülmeye başlayınca %25 teknik malathion + enzimatik hidrolize protein ağaçlara püskürtülür.