Kırmızı kabuklu bit

Isının 20 oC ın üzerine çıkması ile yavrulama başlar. Larvalar 7 - 8 saat kadar gezinip uygun buldukları yere kendilerini tespit ederler. Üzerlerinde birinci halka kabuğu oluşur. Bu birinci dönem larvadır ve 7-8 gün devam eder. İkinci halka kabuğu oluşur, bu duruma ikinci dönem larva adı verilir. Zararlı ikinci dönem larva durumunda 18-20 gün kalır. Son olarak üçüncü halka kabuğu oluşarak ergin döneme geçer.

10-12 gün süren bu aşamadan sonra olgunlaşan dişilerden yeni yavrular türer.

Zararlı, meyvelerin pazar değerini yitirmesine, ağacın zayıf düşmesine, yüksek yoğunluklarda da ağaçların kurumasına neden olurlar. İlaçlı mücadele birinci ve ikinci dönemlerde etkili olmaktadır.

Mücadelede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yazlık yağlar, Parafinik Mineral Yağ ve Parafinik Yağ tavsiye edilmektedir.