Kırmızı örümcek

Bir dişi günde 2-3 adet olmak üzere 20-50 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvaların üç çift bacağı vardır. Daha sonra dört çift bacağa sahip ergin haline gelirler. Yumurtadan ergin hale gelme süresi ısıya bağlı olarak 2-5 haftadır. Yılda 12-15 döl verir. Meyve ve yaprakları emmek sureti ile zarar verirler. Emgi yerlerinde gümüş görünümlü lekeler oluşur. Ağaçlar sağlıklı değilse zarar daha büyük boyutlarda olur. Yaprak dökümü yanında meyve dökülmesi de ciddi boyutlara ulaşır.

Mücadelede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yazlık yağlar tavsiye edilmektedir. Yine tavisiye uyarınca kükürtlü ilaçlar kullanıldığında en az 1,5 ay yazlık yağ kullanılmamalıdır.