glutechin

glutechin

alkilpoliglikosit içerir

glutechin, tarımsal ilaçların ve yaprak gübrelerinin yaprak yüzeyinde eşit dağılımını sağlayan bir yayıcı - yapıştırıcıdır.

 glutechin

glutechin in içerdiği Alkilpoliglikosid in etki iyi bir yayıcı olması yanında mantar mishellerinin çeperlerini yok etmesi nedeni ile fungusit kullanımında yardımcı göreve sahiptir. Yaprak yüzeyindeki bozunma süresi iki gün kadardır. Bozunma sonrasında hiçbir zararlı atık bırakmaz. Alkilpoliglikosid sentezinde doğal kimyasallar kullanılmaktadır. Yaprak yüzeyinin olabilecek en yüksek düzeyde tamamen kaplanması bitki besin maddelerinin yapraktan uygulamasında avantaj sağladığı gibi mantar mücadelesinde kullanılan ilaçların da tam kaplama sağlayarak mücadelede etkinin çok yüksek olmasını sağlar.

Kalsiyumnitrat ın yapraktan yarısının alım süresi % 90 nısbi nemde 204 saattir. 1000 litre ilaçlama suyuna 300 ml glutechin karıştırmakla bu süre 17 saate inmektedir. Hiçbir uygulama sonrası 204 saat süre ile % 90 nısbi nem olamayacağını da düşünürsek glutechin kullanmanın avantajı daha da belirgin hale gelir.

Potasyumnitrat kullanımında 1000 litre suya 40 kg konulup yapraktan uygulama tavsiye edilir. Ancak % 90 nısbi nemde yarısının alınma süresi 141 saat olarak tespit edilmiştir. 1000 litre suya 300 ml glutechin eklenmesi ile bu süre 15 saate inmektedir. Bu durumda 1000 lt suya 8 kg potasyumnitrat ve 300 ml glutechin konularak yapılan uygulama, 1000 lt suya sadece 40 kg potasyumnitrat konularak yapılan uygulamadan daha olumlu sonuç vermektedir. Sonuçta daha olumlu uygulama % 60 daha ucuza mal olmaktadır.

Kullanım dozu: 100 lt suya 30 ml glutechin.