phiteamin K
 

phiteamin K

tescil edilen içerik: %22 K2O

phiteamin K potasyum asetat içeren sıvı potasyum(K) yaprak gübresidir. Diğer sıvı potasyum kaynaklarından phiteamin K yı ayıran özelliği çok yüksek düzeyde bitkiler tarafından alınıp özümlenmesidir.

Texas A&M Üniversitesi’ nin potasyum kaynakları ile yaptığı araştırmada 31 farklı potasyum bileşiği test edilmiş, sonuçta potasyumasetat ın yapraktan kullanılabilecek en iyi potasyum kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır.

phiteamin K potasyumnitrat, potasyumhidroksit, potasyumtiyosülfat ve poyasyumkarbonat gibi korozif ve alkali değildir. Nötür e yakın pH değerine sahiptir.

İnorganik bir tuzun organik asitle bileşiği olan phiteamin K nitrat ve sülfat içeren potasyum kaynaklarından çok daha uzun süre kristallenmeden yaprak üzerinde eriyik olarak kalır. Bu özellik sayesinde daha hızlı alındığı gibi yaprak yanması riskini de en aza indirir. Sonuç daha az stres, yüksek kaliteli sebze ve meyve.

*EDTA içerikli yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

*birçok ilaçla birlikte kullanılabilir.

*yüksek bitki güvenliği, yaprak yakma riski yok.

*tarla bitkilerinde ve çok yıllık bitkilerde güvenle kullanılır.

*potasyum nitrattan % 84, potasyum sülfattan % 81, potasyum tiosülfattan % 80 daha iyi absorbsiyon.

*Çiçek öncesinde, çiçek sonrasında, meyve oluşumundan sonra ve meyve kalitesinin yükseltilmesi amacı ile kullanılır.

* Kostik değildir, korozif değildir.

Kullanım:

Tüm bitkilerde eksikiğin miktarına göre 100 litre suya 100-500 ml phiteamin K karıştırılarak kullanılır.