regulerin
 

regulerin

117 g/l difosfonikasit

300 g/l sitrikasit

Tarım ilaçlarının uygulanmasında  kullanılan suyun asitik veya alkali olması kullanılan ilacın başarısını artırır veya azaltır. Bu konuda yapılan dikkatsizlikler daha fazla ve başarısız ilaç kullanımına sebep olmaktadır. Birçok tarım ilacının hidrolizinin yavaşlatılması veya kimyasal bozunmasını önlemek için ilaçlamada kullanılan suyun pH değerinin düşürülmesi gerekir. 

regulerin yüksek saflıkta ve doğada kolayca bozunarak çevreyi kirletmeyen sitrik asit ve difosfonik asit içerir.

regulerin kullanımı wettralin kullanımına engel değildir.       

İdeal olarak Glyphosate kullanımında pH = 3,5, diğer ilaçların kullanımında pH = 5,0 -6,0, EDTA içerikli yaprak gübrelerinin kullanımında pH = 5,5 - 6,5 değerleri seçilmelidir. Yaprakgübresi ile birlikte ilaç kullanılacaksa pH = 5,0 - 6,5 olarak seçilmelidir. 

Bakırlı fungisitler kullanılacaksa regulerin kullanılmaz. 

Kullanım

İlaçlama makinasının tankı yarıya kadar  su ile doldurulur, regulerin eklenir. Karıştırıldıktan sonra ilaçlar konulur.