Çilek

Dikim öncesinde dekara 2 litre phiteamin+Fe kullanılır.

Yapraktan yapılacak uygulamalarda yapraklar ıslanacak kadar ilaçlama suyu

pulverize edilir.

1.Uygulama         fide dikiminden 2-3 gün sonra

phiteamin ME              350 ml /dekar

wettralin                        300 ml (1000 litre ilaçlama suyuna)

2.Uygulama          ilk çiçek görüldüğünde

phiteamin ME               350 ml/dekar

tetracare                        200 ml/dekar

wettralin                        300 ml (1000 litre ilaçlama suyuna)

3.Uygulama   yeşil tomurcuk beyaz oluncaya kadar

phiteamin ME               350 ml/dekar

ferralin                           100 ml/dekar

wettralin                         300 ml

4.Uygulama   3. uygulamadan 15 gün sonra

tetracare                        200 ml/dekar

bortechin                        100 ml/dekar

wettralin                         300 ml