Elma-Armut

Buradaki uygulama tavsiyesi oldukça geneldir. Besleme için kesin kararlar

 yaprak analizlerine dayanarak ve çeşit özellikleri göz önüne alınarak

 yapılmalıdır. Uygulamalarda 1000 litre suya tavsiye edilenler konularak

mümkünse akşam saatlerinde yapraklara püskürtülerek uygulanmalıdır.

1.Uygulama   çiçek açmadan önce

phiteamin ME              3 litre

bortechin                       1 litre

wettralin                        300 ml

2.Uygulama   meyve tutumundan sonra

phiteamin ME              3 litre

bortechin                       1 litre

wettralin                        300 ml

3.Uygulama   meyveler 1/4 büyüklüğe erişice

magnezyumnitrat         5 kg

mantechin                      2 litre

wettralin                        300 ml

4.Uygulama   haziran dökümünden sonra

ferralin                            2 litre

mantechin                      2 litre

wettralin                        300 ml

5.Uygulama   hasattan 1 ay önce

phiteamin ME              3 litre

wettralin                        300 ml

6.Uygulama   hasattan sonra

phiteamin ME               3 litre

bortechin                       1 litre

wettralin                        300 ml