Soğan

Ekim öncesinde dekara 2 litre organofosfonikasit (phitesoil) kullanılır.

1.Uygulama                    bitki 10-15 cm boyunda olunca

zintechin                             200 ml/dekar

wettralin                             300 ml (1000 litre ilaçlama suyuna)

2.Uygulama                     hasattan 1,5 ay önce

phiteamin ME                    300 ml/ dekar

wettralin                             300 ml (1000 litre ilaçlama suyuna)