Zeytin

Yapraktan yapılacak uygulamalarda 1000 litre suya aşağıdaki miktarlar

konularak ve yapraklar ıslanacak kadar ilaçlama suyu pulverize edilir.

Yapılacak yaprak analizleri ile tavsiye edilen programda değişiklikler

yapılmalıdır. Ülkemizde hemen hemen tüm zeytin dikim alanlarında

bor eksikliği görülmektedir.

1.Uygulama          çiçek açma döneminden önce

phiteamin ME               2 litre

wettralin                        300 ml

2.Uygulama          çiçek dönemi bittiğinde

phiteamin ME             3 litre

bortechin                       1 litre

wettralin                        300 ml

3.Uygulama           2.uygulamadan 15 gün sonra

tetracare                        3 litre

wettralin                        300 ml

4.Uygulama            hasattan 1 ay önce

phiteamin ME                3 litre

bortechin                        1 litre

wettralin                         300 ml

5.Uygulama            hasattan sonra

phiteamin ME                3 litre

bortechin                         2 litre

bakramin                         1 litre

wettralin                          300 ml